Vi bidrar till en rik och hållbar  föreningsverksamhet på svenska i Esbo och Grankulla

OM STIFTELSEN

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen beviljar understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet med betoning på barn och ungdom primärt inom Esbo och Grankulla. Stöden riktas huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten.

Stiftelsen understöder både korta projekt och mera långsiktiga satsningar lokalt och regionalt för att utveckla Esbo och Grankulla som en välmående hembygd där det svenska språket är levande.

Stiftelsen samarbetar aktivt med Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen för en närmare koordinering av understöd för större projekt i huvudstadsregionen.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr har återgått till sina rötter i Esbo Sparbank och ändrat stiftelsens namn till Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr.

UNDERSTÖD & ANSÖKAN

Vi stöder kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet

Ansök 1-31.3.2024

VI HAR FÅTT BIDRAG!

Här kan du bekanta dig med några av de som fått understöd av Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.
Klicka på bilden för att läsa mer.

Unga teatern
Esbo IF
Esbobygdens ungdomsförbund