Aktuellt

30 år av stiftelsesamarbete

– Över 11 miljoner euro – 11 447 446 euro uppgick här representerade stiftelsers allmännyttiga understöd till år 2021. Det visar de senaste tillgängliga boksluten. Störst var Stiftelsen Tre Smeder med drygt 5 miljoner, primärt för svenska ändamål i landets huvudstad. Vi talar om resurser som inte fanns för ett kvarts sekel sedan. Med de

30 år av stiftelsesamarbete Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr är Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr:s nya namn

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr återgår till sina rötter i Esbo Sparbank och ändrar stiftelsens namn till Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla understöder kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet i första hand inom Esbo och Grankulla. Under åren 2017-2022 har stiftelsen delat ut understöd om totalt ca 5,9 miljoner euro till lokalsamhället. Stiftelsen prioriterar verksamhet på svenska

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr är Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr:s nya namn Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla – en ansvarsfull aktör

Hållbarhet i understödsverksamheten Stiftelsen har definierat hållbarhetsmål för stiftelsens verksamhet utgående från FN:s hållbarhetsmål. Dessa är: God hälsa och välfärd Minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet God utbildning Fredliga och inkluderande samhällen I vårens ansökningsprocess fäster stiftelsen särskild uppmärksamhet vid hållbarhetsmålen och hur sökanden i sin verksamhet främjar dem. Med tio frågor i ansökningsblanketten fäster stiftelsen särskild

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla – en ansvarsfull aktör Läs mer »

Unga teatern

Unga Teatern är en betydande kultur- och konstfostrare Tack vare bidrag från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla hade Unga Teatern år 2021 möjlighet att förverkliga sitt 60-årsjubileum i form av den tvåspråkiga föreställningen Spöket på Lillklobb. Unga Teaterns målsättning är att skapa högklassig barn- och ungdomsteater både på hemmascen på Lillklobb och ute på turné i landet.

Unga teatern Läs mer »

Esbobygdens ungdomsförbund

Understödet ökade antalet aktiva i Esbobygdens ungdomsförbund För Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) betydde understödet från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla mycket. Det bidrog till en god grund för fortsatt utveckling av verksamheten, investeringar och nya projekt. Tack vare bidraget har förbundet, trots pandemi och restriktioner, haft möjlighet att fortsätta med sin verksamhetsutveckling och har därtill möjliggjort gratis kulturupplevelser

Esbobygdens ungdomsförbund Läs mer »

Esbo IF

Understödet bidrog med trygghet för Esbo IF Stödet från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla gav en stor ekonomisk trygghet åt föreningen och har möjliggjort en god verksamhet och att föreningen hade möjlighet att behålla sina anställda. Trots pandeminåren ökade antalet aktiva medlemmar inom föreningen. I dag har föreningen 800-900 aktiva på barn- och ungdomssidan, medan de äldre

Esbo IF Läs mer »