Ringar på vattnet. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla 30 år.

Ringar på vattnet. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla 30 år.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla firar 30-årsjubileum år 2023. Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag år 1993 och tjugo nygrundade sparbanksstiftelser blev Aktias ägare. Varje sparbanksstiftelse fick förvalta de tillgångar som sparbanken på respektive ort hade haft med sig då Aktia grundades. Ursprungskapitalet i Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla härstammar från Esbo Sparbank.

I början hade stiftelsen ingen förmögenhet och kunde därför inte dela ut understöd. Numera uppgår de årliga understöden till närmare en miljon euro. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har under sina första trettio år bidragit med närmare 18 miljoner euro för idrott, kultur och föreningsliv på svenska i Esbo och Grankulla. En ansvarsfull förmögenhetsförvaltning ska bädda för att stiftelsen också i framtiden kan bidra till att skapa ringar på vattnet för goda ändamål i närsamhället.


[Ladda ned ”Ringar på Vattnet: Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla 30 år.” som PDF]


Kapitel

Förord

Den första banken i bygden

Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla blir till

Makt men inga pengar

Banden till banken förändras

Utdelningen

Placeringarna

Ansvar och juridik

Samarbete ger större slagkraft

Svenska nu – en inbjudan till språket och kulturen

Integration på svenska via Luckan

Ett slag för företagsamheten

Hundraåriga Esbo IF är i toppskick

Vindängen och Musikinstitutet Kungsvägen

Unga Teatern: Barnteater är en mänsklig rättighet

Föreningen med vind i seglen

Ett eget hem på Tunaberg – nära till vård, service och umgänge

Idrott på lek och allvar på Solvalla

GrIFK – som ett paraply över idrotten i Grankulla

Ebuf – med strålkastarljuset på de unga

Drömmen om Focus Mattliden

Slutord: Med tillförsikt mot framtiden

Källförteckning

Bilaga: Styrelsesammansättning, ombudsman, delegations-/förvaltningsrådsordförande 1993-2023