Esbobygdens ungdomsförbund

Understödet ökade antalet aktiva i Esbobygdens ungdomsförbund

För Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) betydde understödet från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla mycket. Det bidrog till en god grund för fortsatt utveckling av verksamheten, investeringar och nya projekt.

Tack vare bidraget har förbundet, trots pandemi och restriktioner, haft möjlighet att fortsätta med sin verksamhetsutveckling och har därtill möjliggjort gratis kulturupplevelser på svenska åt Esbobor. EBUF kunde också bredda barn- och ungdomsverksamheten på svenska i Esbo genom att öka antalet sommarläger för barn och därmed även erbjuda fler unga sommarjobb.

Under hösten ökade föreninen antalet teatergrupper och hobbyverkstäder för barn och ungdomar. Stor del av verksamheten har ordnats i medlemsföreningars föreningshus, vilket har bidragit till uppskattade hyresinkomster under ett år då hyresintäkterna för de flesta varit minimala.

Eftersom den ökade verksamheten resulterade i att flera barn och ungdomar deltog möjliggjorde bidraget att EBUF lyckades nå ut till fler familjer i Esbo än tidigare år. EBUF kan även i fortsättningen erbjuda förmånliga deltagaravgifter så att alla kan delta i verksamheten.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullas understöd har under åren betytt mycket för EBUF och föreningens största projekt Finns sommarteater. Bidraget från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla har möjliggjort större investeringar för Finns sommarteater, bland annat en egen läktare, nya baracker backstage och ny teknik. Investeringarna förhöjer publikupplevelsen och bidrar till att sommarteatern kan utvecklas.

Foto: Esbo Lucia 2017