Esbo IF

Understödet bidrog med trygghet för Esbo IF

Stödet från Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla gav en stor ekonomisk trygghet åt föreningen och har möjliggjort en god verksamhet och att föreningen hade möjlighet att behålla sina anställda.

Trots pandeminåren ökade antalet aktiva medlemmar inom föreningen. I dag har föreningen 800-900 aktiva på barn- och ungdomssidan, medan de äldre utgör cirka 200 aktiva. Motionsevenemangen drar fortsättningsvis bra och har samlat närmare 3000 deltagare under året.

Verksamheten är idag främst riktad till barn och unga och den största idrottsgrenen är friidrott. Gymnastiken samlar barn och unga och bland ”äldre” juniorer och vuxna har föreningen såväl hobby- som elitidrottare inom friidrotten. Övriga sektioner har främst motionsidrottare (bowling, handboll, volleyboll). Föreningen har även aktivt varit med och arrangerat motionsevenemang och idrottstävlingar. Esbo IF har under året jobbat vidare med frågor som jämställdhet och icke-diskriminering och har utgjort en förebild för föreningarna inom såväl FSI som SFI.

Verksamheten pågår året om och speciellt sommaren är mycket livlig. Då sker träningarna ofta vid Grankulla centralplan men också vid Alberga och Köklax. På vintern är det inomhusutrymmen som Kannbro och Othallen samt skolutrymmen som gäller. Samarbetet med Esbo stad har varit bra och Esbo IF har bland annat dragit en träningsgrupp för personer med funktionsnedsättningar.