Kontakt

Styrelseordförande

Christina Gestrin
Mankbyvägen 22
02780 Esbo

Tfn 050 511 3121

Delegationsordförande

Bo Lönnqvist
Blåbärsvägen 8 B
02160 Esbo

Ombudsman

Mia Bengts
Navigator Partners Ab
Georgsgatan 9 A
00120 Helsingfors

Tfn 050 308 7676
mia.bengts@navigatorpartners.fi