Kontakt

Styrelseordförande

Christina Gestrin
Mankbyvägen 22
02780 Esbo

Förvaltningsrådsordförande

Bo Lönnqvist
Blåbärsvägen 8 B
02160 Esbo

Ombudsman

Mia Bengts
Navigator Partners Ab
Skillandsgatan 11 A 20
00130 Helsingfors

Tfn 050 308 7676
sparbanksstiftelseneg@navigatorpartners.fi