Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla – en ansvarsfull aktör

Hållbarhet i understödsverksamheten Stiftelsen har definierat hållbarhetsmål för stiftelsens verksamhet utgående från FN:s hållbarhetsmål. Dessa är: God hälsa och välfärd Minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet God utbildning Fredliga och inkluderande samhällen I vårens ansökningsprocess fäster stiftelsen särskild uppmärksamhet vid hållbarhetsmålen och hur sökanden i sin verksamhet främjar dem. Med tio frågor i ansökningsblanketten fäster stiftelsen särskild …

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla – en ansvarsfull aktör Läs mer »