30 år av stiftelsesamarbete

– Över 11 miljoner euro – 11 447 446 euro uppgick här representerade stiftelsers
allmännyttiga understöd till år 2021. Det visar de senaste tillgängliga boksluten. Störst var Stiftelsen Tre Smeder med drygt 5 miljoner, primärt för svenska ändamål i landets huvudstad. Vi talar om resurser som inte fanns för ett kvarts sekel sedan.

Med de orden öppnade Kammarrådet Henry Wiklund Sparbanksstiftelsernas 30-årsjubileum den 23 mars på G18 i Helsingfors.

Sparbanksstiftelserna, med ursprung i Aktia, består av stiftelser runtom i Svenskfinland. På plats
under jubileet medverkade representanter från dryga 25 Aktia- och Sparbanksstiftelser, allt från
Houtskär och Tenala till Esbo-Grankulla och Vanda. På grund av tågstrejken kunde några av de österbottniska representanterna inte delta.

Under den lyckade tillställningen hördes tal från bland annat Kammarrådet Henry Wiklund, Aktias tf vd Juha Hammarén samt sång och musik av musiker från Kungsvägens Musikskola samt Martin Wegeliusinstitutet. Sparbanksstiftelsernas gemensamma färd under de senaste 30 åren har möjliggjort att flera allmännyttiga verksamheter kunnat erbjuda samhället mångsidig verksamhet samt att viktiga byggnader bibehållits.

– Det beslut som stiftelserna gjorde för trettio år sedan, var stort – väldigt stort. Det var ett modigt
beslut, och ni var långt före er tid, konstaterade Hammarén i sitt tal och lyfte upp hur flera liknande försök sker i dagens läge när större banker vill att mindre banker går ihop, vilket inte visat sig vara helt lätt.

Sparbanksstiftelsernas verksamheter ser olika ut beroende på geografiskt område, syfte och
omfattning. Exempel på verksamheter som fått bidrag, stora som små, under de senaste 30 åren är många. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har exempelvis bidragit till att idrottsföreningen Esbo IF och Unga Teatern kunnat utveckla sin verksamhet till den det är idag. Helsingestiftelsen i sin tur har bland annat möjliggjort byggandet av Vanda Lantbruksmuseum medan Stiftelsen Tre Smeder understött verksamheter som Duvteatern, Munksnäs Scoutkår och HelsingforsMission.

Trettio år är en lång tid, men för Sparbanksstiftelsernas samarbete är det en viktig milstolpe på en lång resa tillsammans med Aktia som en hållbar och utvecklande partner.