Bilaga: Styrelsesammansättning, ombudsman, delegations-/förvaltningsrådsordförande 1993-2023

1993

Per-Johan Björkstén (ordf. )
Joakim Rehn
Gustav Segercrantz
Tage Strandström
Mårten Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Bo Blomberg (ombudsman)

1994

Per-Johan Björkstén
Joakim Rehn
Gustav Segercrantz
Tage Strandström
Mårten Weurlander
Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Bo Blomberg (ombudsman)

1995

Per-Johan Björkstén
Joakim Rehn
Gustav Segercrantz
Tage Strandström
Mårten Weurlander
Ralf Berglund

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Bo Blomberg (ombudsman)

1996

Per-Johan Björkstén
Gustav Segercrantz
Mikael Aspelin
Bo Blomberg

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Bo Blomberg (ombudsman)

1997

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Bo Blomberg/Magnus Ståhlberg (ombudsman)

1998

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg (ombudsman)

1999

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz

Kurt Kääriäinen
(delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg
(ombudsman)

2000

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg (ombudsman)

2001

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz
Birgit Erna
Ralf Berglund

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg (ombudsman)

2002

Per-Johan Björkstén
Mikael Aspelin
Gustav Segercrantz
Birgit Erna
Ralf Berglund

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg (ombudsman)

2003

Per-Johan Björkstén
Birgit Erna
Mikael Aspelin
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Magnus Ståhlberg (ombudsman)

2004

Ingmar Dahlblom
Birgit Erna
Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Kristian Backman (ombudsman)

2005

Ingmar Dahlblom
Birgit Erna
Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Kristian Backman (ombudsman)

2006

Ingmar Dahlblom
Birgit Erna
Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Peter Blom (ombudsman)

2007

Ingmar Dahlblom
Birgit Erna
Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Peter Blom (ombudsman)

2008

Ingmar Dahlblom
Mikael Aspelin
Birgit Erna
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander

Kurt Kääriäinen (delegationsordf.)
Peter Blom (ombudsman)

2009

Ingmar Dahlblom
Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Erik Romar
Johan Weurlander
Maria Rehula

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2010

Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Maria Rehula
Johan Weurlander
Björn Ahlmark

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2011

Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Björn Ahlmark
Maria Rehula
Johan Weurlander

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2012

Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Björn Ahlmark
Maria Rehula

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2013

Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Björn Ahlmark
Maria Rehula
Kaj Christiansen

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2014

Mikael Aspelin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Björn Ahlmark
Mika af Hällström
Kaj Christiansen

Ken Thilman (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2015

Mikael Aspelin
Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Mika af Hällström
Kaj Christiansen

Carl-Magnus Westermarck (delegationsordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2016

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Mika af Hällström
Kaj Christiansen
Tom Hasselblatt

Carl-Magnus Westermarck (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2017

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Mika af Hällström
Kaj Christiansen
Tom Hasselblatt

Carl-Magnus Westermarck (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2018

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Jessica Lerche
Kaj Christiansen
Ira Jegl-Kankainen

Carl-Magnus Westermarck (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2019

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Robin Harms
Ira Jeglinsky-Kankainen
Jessica Lerche

Carl-Magnus Westermarck (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2020

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Robin Harms
Ira Jeglinsky-Kankainen
Jessica Lerche

Carl-Magnus Westermarck (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche (ombudsman)

2021

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Robin Harms
Ira Jeglinsky-Kankainen
Jessica Lerche

Bosse Lönnqvist (förvaltningsrådets ordf.)
Patrik Lerche/Mia Bengts (ombudsman)

2022

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Robin Harms
Ira Jeglinsky-Kankainen
Jessica Lerche

Bosse Lönnqvist (förvaltningsrådets ordf.)
Mia Bengts (ombudsman)

2023

Christina Gestrin
Agneta Eriksson
Fredrik Ekroos
Robin Harms
Ira Jeglinsky-Kankainen
Jessica Lerche
Michaela Ramm-Schmidt

Bosse Lönnqvist (förvaltningsrådets ordf.)
Mia Bengts (ombudsman)