Källförteckning

Skriftliga källor

Karlsson, Svenolof: Med mänskliga mått. Aktia – en stor liten bank och dess hemlighet. Vasa 2006.
Holmberg, Rainer: Esbo Sparbank 100 år. Ekenäs 1975.
Gran, Nina: Focus Mattliden – en kultursmedja för nyskapande verksamhet. 2021.
Wasström-Sarkola, Maria: Sparbanksstiftelsen i Ingå – 25 år för hembygden. 2018.
Protokoll, verksamhetsberättelser och andra skriftliga dokument från Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla, 1993-2023.

Intervjuer

Kirsi Ahonen
Mikael Aspelin
Mia Bengts
Agneta Eriksson
Christina Gestrin
Veronica Hertzberg
Johanna Hilli
Mikael Hiltunen
Camilla Hägglund
Tomas Järvinen
Pontus Kadermo
Michaela Karlsson
Patrik Lerche
Yngve Lindberg
Bo Lönnqvist
Mikael Paul
Matti Raita
Magnus Ståhlberg
Annika von Schantz
Jenny Segersven
Maria Sjöroos
Johanna Tiinus
Maarit Westerén
Anders Wikholm
Henry Wiklund
Henrik Wolff

Webbplatser

Ebuf.org
esboif.fi
esbosegelforening.fi
espoo.fi
folkhalsan.fi
grifk.fi
integration.luckan.fi
kameleonten.fi