Ebuf – med strålkastarljuset på de unga

Bild på unga skådespelare i pjäsen Madicken.
Pjäsen om Madicken på Junibacken blev en succé sommaren 2023 med över fyratusen åskådare. (Bild: Ebuf)

Esbobygdens ungdomsförbund (Ebuf) gör skäl för sitt namn. Verksamheten riktas nämligen i första hand till just barn och unga i Esbo. Åtskilliga är de barn som deltagit i Ebuf:s läger, teaterskola eller annat program som är skräddarsytt för just dem.

Esbobygdens ungdomsförbund är takorganisationen för de nio svenskspråkiga ungdomsföreningarna i Esbo, alltså Esbo västra ungdomsför­ening, Fallåker ungdomsförening, Föreningen för Nytta och Nöje i Noux, Gammelgård ungdoms och allmogeförening, Hembygdens Vänner i Alberga, Mattbynejdens ungdomsförening, Skärgårdens Vänner i Esbo, UF Södrik Svenskar, Logen i Gröndal UF.

På många håll i landet har tiden susat förbi den verksamhet som ungdomsföreningarna traditionellt har stått för. Ungdomsföreningsrörelsen började som en folkrörelse som förespråkade lantlivets sunda vanor, nykterhet och folkbildning. Man samlade byns folk på talko och erbjöd teaterupplevelser och annat som inte hörde till vardagen.

I dag är det inte lätt att engagera frivilliga och behoven och förutsättningarna har förändrats under årens lopp. Kvar står många ungdomsföreningar med stora föreningshus som är dyra att hålla i skick. I Esbo är situationen ändå på många sätt en annan. Esbobygdens ungdomsförbund gjorde för ett antal år sedan en kartläggning över situationen och insåg vad som måste göras:

– Vi målade upp en framtidsbild över Esbos demografi och de behov som fanns. Därefter funderade vi på hur vi kan hjälpa våra medlemsföreningar att erbjuda den verksamhet som det finns efterfrågan på, berättar Ebuf:s ordförande Maria Sjöroos.

Därefter byggde Ebuf upp Teaterskolan i Esbo där teaterintresserade i åldern 7–18 år får lära sig teaterkonstens grunder genom övningar och improvisationer. Samtidigt insåg man att det fanns ett behov av att utveckla den lägerverksamhet som Ebuf ordnar för barn under skolornas lovtider. Det resulterade i att lägerverksamheten växte från några enskilda läger per år till över tjugo sommarläger och ett flertal läger också under skolornas andra lovtider.

Ebuf insåg också behovet av att samarbeta med andra organisationer och föreningar för att få till stånd ett bättre slutresultat som når fler. Ungdomsföreningarnas lokaler kommer väl till pass när det ordnas läger och kurser.

– Esbo är så utspritt och har flera centrum att det är viktigt att kunna erbjuda verksamhet på olika håll, gärna på platser som ligger nära skolorna eller dit man lätt kan ta sig med kollektivtrafik, säger Sjöroos.

Sommarlägren för barn och unga hör till mångas återkommande favoriter. Sommaren 2023 ordnade Ebuf tjugo dagsläger med olika tema för barn i åldern 7–12 år. Förutom lägerverksamhet erbjuds också gedigen teaterutbildning och annan uppskattad verksamhet för barn och unga.

Det löpande arbetet sköts av en avlönad producent, verksamhetsledare och lägerkoordinator. Ebuf erbjuder årligen många ungdomar sommarjobb, både lägerledarjobb och praktiska jobb i samband med sommarteatern.

Femtio år av sommarteater

Sommarteater hör till den verksamhet inom Ebuf som faktiskt stått sig i femtio år. Under många år var det Glims sommarteater men år 2006 måste teatern hitta en ny spelplats och då uppstod Finns sommarteater, på grund av det nya läget nära Finns i Köklax.

Varje sommar erbjuder den traditionsrika sommarteatern teaterintresserade i alla åldrar möjlighet att få uppleva scenarbetets tjusning på scenen mitt i sommargrönskan på Holmen bakom Esbogård. Och varje sommar fylls läktaren av förväntansfull publik som får ta del av alla de fina teaterupplevelser som utomhusteater kan erbjuda, ofta med barn och ungdomar i de bärande rollerna.

Femtioårsjubileet firades sommaren 2023 genom att sätta upp Astrid Lindgrens pjäs om Madicken.

Ljus i mörkret

Coronapandemin hade förödande konsekvenser både för Ebuf:s verksamhet och för många enskilda personer men en positiv sak förde den också med sig, säger Maria Sjöroos:

– Efter att folk lärde sig att delta i möten på distans har vi många fler deltagare på våra möten. En del kommer fysiskt på plats medan andra väljer att delta på distans. Det har gjort att också de som tidigare inte gav sig tid att delta nu har möjlighet att vara med, säger Sjöroos.

I Ebuf:s styrelse ingår representanter från medlemsföreningarna och samarbetet är aktivt. Ebuf:s kansli finns sedan hösten 2013 i Gula huset i Karamalmen. Musikinstitutet Kungsvägen, som ursprungligen grundades av just Ebuf, är huvudhyresgäst i huset. Samarbetet mellan musikinstitutet och Ebuf är fortfarande aktivt men sedan år 2022 upprätthålls Musikinstitutet av en stiftelse.

Esbo Lucia har traditionellt valts bland just musikinstitutets elever. För arrangemangen står Esbobygdens ungdomsförbund i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner. Lucia med följe uppträder på sjukhus, daghem, serviceboenden, bibliotek och olika fester samt på Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert.

– Framtiden för Esbo Lucia är lite oklar. Uppträdandena är vanligen på dagtid då skolelever och studerande borde vara i skolan, säger Sjöroos fundersamt.

Livsviktiga stöd

Esbobygdens ungdomsförbund och dess medlemsföreningar har regelbundet under årens lopp fått ta emot understöd från Sparbanksstiftelsen. Understöden har använts till att utveckla verksamheten, bygga läktare och omklädningsbaracker på Finns sommarteater och andra större och mindre investeringar.

Stöden har använts till en bred palett av lägerverksamhet och hobbyverkstäder och har också gjort att Ebuf kunnat erbjuda gratis kulturupplevelser på svenska åt Esbobor. Tanken med både lägren och hobbyverksamheten är att deltagaravgifterna ska vara så pass förmånliga att alla kan delta i dem.

Stöden behövs också för att hålla verksamheten rullande. Förutom de nämnda evenemangen ordnar Ebuf också årligen en kulturdag, höstmarknad, frågesport och klubbar och workshoppar.

Verksamheten är beroende av stöd från stiftelser, fonder och Esbo stad för att täcka utgifterna för den avlönade personalen.

– Ebuf mår bra i dag och vi erbjuder bra verksamhet men vi är tyvärr beroende av understöd. Sparbanksstiftelsens understöd är guld värda, utbrister Sjöroos.