Idrott på lek och allvar på Solvalla

Flygbild på idrottsplan.
Solvalla idrottsinstitut ligger naturskönt vid Långträsk i Noux. De senaste åren har det gjorts stora satsningar på att förnya och renovera faciliteterna. I dag erbjuds också moderna utrymmen för inkvartering och möten. (Bild: Solvalla)

Många generationer av finlandssvenska idrottare och idrottsledare bär på minnen från Solvalla. I decennier har här utbildats idrottsledare och ordnats kurser, läger och lägerskolor. Många är de barn, unga och lite äldre som minns övernattningar på internat, strapatser i naturen och bastukvällar vid stranden.

Folkhälsan Solvalla Idrottsinstitut i Esbo är ett av elva nationella idrottsinstitut i Finland, och det enda som verkar på svenska.

Solvalla är beläget vid Långträsk i den natursköna, kuperade terrängen i Noux nationalpark. Sedan år 2011 är idrottsinstitutet en del av Folkhälsan Utbildning Ab.

Solvalla grundades år 1938 och har i dagens läge en bred verksamhet som omfattar utbildningar på olika nivåer, det vill säga yrkesutbildning, fri bildning, idrotts- och motionsverksamhet, vuxenutbildning samt företagskurser. Aktiviteter kan skräddarsys enligt kundens önskemål.

På Solvalla erbjuds alla kurser på svenska. Eftersom institutet också fungerar kommersiellt finns tjänster också att tillgå på landets majo­ritetsspråk, vid behov.

– Solvalla andas finlandssvenskhet. För att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet är all service ändå tvåspråkig, säger Tomas Järvinen, vd för Folkhälsan Utbildning som driver Solvalla.

Järvinen beskriver Solvalla som en finlandssvensk oas mitt ute i Noux nationalpark. Han påpekar ändå att infrastrukturen måste vara i skick för att idrottsinstitutet ska ha en framtid. Därför har Solvalla de senaste åren fokuserat på att förnya och förbättra sina fastigheter – och också fått stöd för det, bland annat från Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla.

Solvalla är inte beroende av stiftelsemedel för sin överlevnad utan verksamheten stöds i första hand av Undervisnings- och kulturministeriet. Järvinen sticker ändå inte under stol med att verksamheten då och då behöver specialsatsningar som finansieras med fondmedel. Han upplever att dagens finlandssvenska institutioner, stiftelser och fonder är duktiga på samarbete vilket ger värdefulla synergieffekter.

– Allas pengar räcker längre om man samarbetar kring större projekt, säger Järvinen och syftar bland annat på de stora byggprojekt som pågår på Solvalla för närvarande.

Men även mindre satsningar här och där har stor betydelse i slut­ändan, också för Solvalla: Barn och unga har möjlighet att delta i läger och idrottsverksamhet med hjälp av understöd från stiftelser och fonder, vilket i sin tur förbättrar verksamhetsförutsättningarna för Solvalla. Om flera drar åt samma håll blir slutresultatet i regel bättre.

Stiftelsernas och fondernas understöd sprider ringar på vattnet för verksamheten inom föreningslivet men också i form av större enskilda satsningar, som fastighetsinvesteringar.

– Vi räknar med att ha ett helt nytt Solvalla inom kort, säger en förhoppningsfull Tomas Järvinen.

Att lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick är en förutsättning för hela verksamheten på Solvalla. Eftersom så inte varit fallet har byggprojekten avlöst varandra det senaste decenniet. Byggnader rivs och ersätts med nya, friska och mer ändamålsenliga fastigheter.

Det betyder bland annat att den gamla huvudbyggnaden ersätts av en splitterny byggnad som också inkluderar övernattningsrum. I nästa år byggs ett nytt internat.

– Det kommer att bli riktigt fräscht och ha en högre standard än det tidigare och de olika övernattningsutrymmena kan användas av både studerande och gäster, berättar Tomas Järvinen.

Då man bygger nytt kan man bättre beakta dagens krav på tillgänglighet, flexibilitet och klimatvänlig el- och värmeförsörjning.

Byggprojekten på Solvalla har genomförts etappvis och i skrivande stund återstår endast etapp tre.

– Vi är förstås sorgligt medvetna om att man inte kan driva verksamhet utan byggnader. Det är inte sjudundrande trevligt att stänga ner verksamhet medan man bygger, så det är klart att verksamheten lider under byggtiden, säger Thomas Järvinen.

År 2021 bidrog Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla (dåvarande Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla) med 50 000 euro till utvecklandet av Solvallaområdet.

Solvallas nuvarande huvudbyggnad, Solvalla Arenan, blev klar år 2011. Det är en fullstor bollhall som också inrymmer reception, danssal, gym, omklädningsrum och klassrum. Sparbanksstiftelsen deltog i finansieringen av idrottshallen med 110 000 euro.

Sedan Folkhälsan tog över verksamheten har flera nya byggprojekt inletts men vd Tomas Järvinen börjar nu se ljuset i ändan av tunneln.

– Alla byggnader har ett bäst före datum. Vi började vara i den situationen att det inte längre var någon vits att renovera utan det var bättre att i stället riva och bygga nytt.

Han är övertygad om att nya faciliteter lockar nya studerande i högre grad. Coronaåren och stigande energipriser har påverkat också Solvalla men efterfrågan på hälsofrämjande aktiviteter och friluftsliv är god. Solvallas läge ett stenkast från huvudstadsregionens sus och dus är också en klar fördel.

– Man behöver inte åka långt för att komma till något som inte alls påminner om Mannerheimvägen i Helsingfors, säger Järvinen.

I stället får besökaren njuta av de vida skogarna i Noux nationalpark, av stranden och naturen. Men den kuperade terrängen ställer också krav.

– Terrängen kommer varken att tillåta simhall eller ishockeyrink men det som vi har måste vara i skick, slår Järvinen fast.

Strax intill Solvalla reser sig en annan nationell stolthet: naturcentret Haltia med sina fina utställningar, restaurang och aktiviteter. Ett stycke längre bort öppnar sig slalombacken Swinghill, av vilken också Folkhälsan Solvalla äger en andel. Backen ägs till största delen av föreningen Fjällskidarklubben som också regelbundet erhållit bidrag av sparbanksstiftelsen.

I Noux finns vandringsleder och möjlighet till en mängd olika aktiviteter. Också Solvalla erbjuder möjligheten att hyra snöskor, kanoter, kajaker eller roddbåtar. Den som önskar kan rentav övernatta i en flytande iglo. När faciliteterna uppdateras finns det också möjlighet att utveckla verksamheten.

– Framtiden är ljus. Nu blir det en renässans för kurser som tidigare inte kunnat ordnas, säger Järvinen övertygat.