Samarbete ger större slagkraft

Teaterchef Storgårds på scen med Svenska Teaterns salong i bakgrunden.
Under Johan Storgårds tid som teaterchef på Svenska teatern i Helsingfors gjordes en omfattande renovering av teaterhuset. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla deltog i finansieringen. (Foto: Svenska Teatern/Cata Portin)

Tillsammans är vi starkare. Så resonerar de tre sparbanksstiftelserna i huvudstadsregionen, Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla, Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen.

Därför har stiftelserna alltmer börjat samarbeta kring större projekt som inte avgränsas av kommungränser. Särskilt under de senaste åren har stiftelserna gått in för gemensamma större satsningar för att förbättra sina möjligheter till betydelsefulla, konkreta insatser som lämnar ett avtryck också för framtiden.

En av de första storsatsningarna var deltagandet i renoveringen av Svenska Teatern i Helsingfors, där också ett flertal andra aktörer deltog i finansieringen. Det var frågan om en omfattande totalrenovering och ombyggnad som blev klar år 2012. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla deltog med sammanlagt 300 000 euro i renoveringskostnaderna vilket var en stor summa för stiftelsen – men en liten droppe av hela kostnaden på omkring 50 miljoner euro. Renoveringen i sin helhet finansierades med hjälp av statslån och statsstöd samt bidrag från Helsingfors stad, fonder och stiftelser.

Egna initiativ

De senaste åren har de tre stiftelserna valt att aktivt styra pengarna till särskilt angelägna ändamål.

På följande sidor beskrivs några av de storsatsningar som stiftelserna tillsammans har initierat. Genom ett gemensamt strategiarbete har man kartlagt intresseområden som ansetts angelägna. Därefter har man sökt samarbetspartner som kan förverkliga projekten i praktiken. Trots storsatsningarna har den ordinarie bidragsansökningen och ansökningsprocessen fortsatt som tidigare.

Den första stora gemensamma satsningen fokuserade på svensk­lärarna och undervisningen i svenska i de finska skolorna i Helsingfors, Esbo och Vanda. Med satsningen ville man motivera finskspråkiga elever att läsa svenska, stärka språkbadselevernas språkliga medvetenhet och att stödja och uppmuntra svensklärare. Projektet Svenska nu vid Hanaholmens kulturcentrum ansvarade för förverkligandet.