Svenska nu – en inbjudan till språket och kulturen

De flesta svensklärare i Finland är bekanta med Svenska nu som ett nätverk som bygger broar mellan de svensk- och finskspråkiga världarna. Under sina första femton år har Svenska nu etablerat sig som en aktör som motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverkets recept på att stärka svenskans ställning i Finland är att erbjuda finskspråkiga levande möten med Svenskfinland och Sverige. Genom kulturupplevelser och olika slags workshoppar främjar man språk­inlärningen. Arbetet görs i nära samarbete med svensklärarna i Finland och andra aktörer inom utbildningssektorn. Europeiska kommissionen har utsett Svenska nu till ett av de bästa språkinlärningsprojekten.

Svenska nu koordineras från Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och finansieras av svenska och finska staten och en palett av fonder, stiftelser och institutioner. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla har hört till de långvariga finansiärerna.

Specialinsats för svenskan i huvudstadsregionen

Micke Björklund tillreder mat.
Kocken Micke Björklund har genom samarbetet med Svenska nu inspirerat många finskspråkiga barn och unga att lära sig svenska. (Bild: Svenska nu)

Under åren 2019 till 2022 gjorde Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla tillsammans med Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen en större specialsatsning inom Svenska nu för att stärka svenskan i huvudstadsregionen. Projektet kom till som ett svar på den oro som fanns angående svenskans försvagade ställning i just huvudstadsregionen. Syftet med specialsatsningen var att motivera finskspråkiga elever att läsa svenska, stärka språkbadselevers språkliga medvetenhet samt stödja och uppmuntra svensklärare i deras arbete. Satsningen riktades uttryckligen till elever och lärare i Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors.

Med medlen kunde man erbjuda regionens finskspråkiga elever musei- och teaterbesök, naturskoldagar och matlagningslektioner. I paketet ingick också exkursioner och inspirerande fortbildning för svensklärare i huvudstadsregionen. Bland annat hade svensklärare möjlighet att delta i kurser både i Sverige och på Åland. På basis av responsen upplevde lärarna att resorna gav dem nya idéer och konkret material som kan användas för att göra undervisningen mer levande.

Specialsatsningen öppnade dörren till den svenskspråkig kulturen och språket för ett stort antal finskspråkiga elever. Sammanlagt resulterade satsningen i närmare 500 workshoppar och tillställningar som nådde en publik på över 14 000 personer.

– Satsningen blev en bra pedagogisk helhet med ett jättebra genomslag. Både vi och finansiärerna kan vara nöjda, säger projektchef Mikael Hiltunen på Svenska nu.

Han medger att det är en tacksam uppgift att erbjuda gratis program men hävdar att upplevelserna gjorde ett bestående intryck hos eleverna. Responsen ger också vid handen att specialsatsningen i huvudstads­regionen faktiskt ökade de finskspråkiga elevernas motivation att lära sig svenska. Hiltunen lyfter särskilt fram sparbanksstiftelsens initiativ att stödja språkbadselever på deras språkliga resa. Förutom att göra kultur­besök fick de genom ordkonstverkstäder leka med ord, texter och berättelser. Som hjälp och inspiratör användes barnboksfiguren Alfons Åberg.

Barn samlade utanför Hanaholmens huvudingång
Svenska nu har också använt konsten som inkörsport till det svenska språket. Workshoppar och besök i Hanaholmens konstpark har fungerat som inspiration och språngbräda. (Bild: Svenska nu)

Tanken var ursprungligen att specialprojektet skulle pågå i tre år men på grund av pandemin förlängdes projektet med ett år. Specialprojektet för huvudstadsregionen har avslutats men materialet som skapades och idéerna som kläcktes och förverkligades lämnade spår som kommer att ge ringar på vattnet ännu i framtiden. Svenska nu fortsätter att på ett bredare plan jobba med svenskundervisning.

– Projekt har en viss livslängd. Nu tar vi med oss av vad vi lärt oss så att det kan leva vidare, säger Hiltunen.

Med det sagt är Hiltunen ändå tacksam för att just det här projektet var flerårigt, vilket ger en bättre framförhållning för de involverade. Pandemin satte käppar i hjulen för fysiska upplevelser men inom projektet skapade man roligt och användbart videomaterial som sedan vilken skola som helst kunde ta del av. Serien ”Mickes mattips” med den åländske kocken Micke Björklund hörde till de populära videorna. Hela materialet var i flitig användning och innebar betydande hjälp för lärare under distansundervisningen.

Dörrar öppnas genom olika aktiviteter

I sparbanksstiftelsernas specialsatsning i huvudstadsregionen ingick utöver kulturprogram också andra sätt att bekanta sig med det svenska språket, bland annat genom sport, natur och matlagning. Elever har utfört parkour och spelat frisbeegolf på svenska, deltagit i mellanmålskurser och naturskoleprogram på svenska och samtidigt blivit uppmuntrade att använda den svenska de kan.

Projektet bekostade inte bara exkursionerna och upplevelserna utan också bussresorna till och från skolan. Transporter utgör en betydande utgift i samband med kulturbesök och exkursioner.